• Personeel klanten invulformulier


  Personeelsleden (nieuwe) klanten invulformulier Zwager IJzerhandel BV.  Hieronder kunt u de personen aan geven, die voor U goederen mogen afhalen.

  Tevens kunnen er klantenkaarten worden verstrekt aan personen die voor U goederen mogen afhalen.
  Vermeldt dit svp bij het invulveld op het formulier.

  Vul het svp op het formulier in welke personeelsleden inkoopbevoegd zijn.
  En indien gewenst kunt u het personeelsnummer invullen , dit kan bestaan uit 3 cijfers.
  U wordt verzocht de achternaam en de voornaam of voorletters te vermelden.
  Het personeelsnummer wordt op de factuur en de pakbon vermeldt.
  Bij beƫindiging van de bevoegdheid gaarne dit z.s.m. te melden op klant@zwager.net!
  Of het invulformulier invullen via: www.zwager.net/nieuweklantoud.html!

  Bij verlies van de klantenkaart zijn wij niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade!